GNOME

2020-08-11

GNOME není špatný desktop environment. Jenom... jde cestou, kterou asi spousta lidí jít nechce.

Nevím, jestli si vy něco odnesete. Já se sem rozhodně vrátím až budu muset nastavovat další systém a nebudu si pamatovat, co jsem jak udělal.

SHELL & extensions

Mezi prvními programy je gnome-tweak-tool:

Nelíbí se mi dock, který GNOME shell nabízí. Připadá mi nepraktický a neumím ho používat. První rozšíření, které vždy stahuji, je Dash to Panel. Dash přesouvá do hlavního GNOME panelu a vytváří tím UI typické pro Windows a většinu DE (Plasma, LXQt, XFCE, ...). K němu Arc Menu pro konfigurovatelnou nabídku místo fullscreen okna se spoustou ikon, které GNOME nabízí. Pro úplnost doplním Audio Output Switcher, Panel OSD, Simple net speed a Steal My Focus.

Rozšíření

A pro ikony používám Paper Theme, protože... Adwaita mi nikdy nesedla.

Paper

Firefox profily

Mám několik nezávislých profilů, rozdělených podle využití: sociální sítě, škola/práce, anonymní profil. Nápověda firefoxu (firefox --help) je pro jejich vytvoření a spouštění dostačující:

--ProfileManager   Start with ProfileManager.
-P <profile>       Start with <profile>.

GNOME shell/Dash to Panel pak ale všechny běžící profily vidí pod jednou instancí, a jejich ikony skládá nad sebe, a to není při přepínání oken ideální. Po vytvoření profilů je třeba vytvořit jejich launchery. Pro každý z profilů udělejte .desktop soubor ve složce ~/.local/share/applications. Měl by vypadat nějak takhle:

[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=Firefox Private
Exec=firefox --new-window -p Private --class=FirefoxPrivate %u
Terminal=false
X-MultipleArgs=false
Type=Application
Icon=/home/user/.mozilla/firefox/Profiles/icon-private.jpg
StartupNotify=false
StartupWMClass=FirefoxPrivate
Categories=Network;

kde Private je název profilu, FirefoxPrivate název třídy aplikace (něco si vymyslete) a Icon=... je cesta k ikoně profilu. Přikládám odkaz na specifikaci, případně si můžete v textovém editoru otevřít jakýkoliv .desktop soubor (na uvedené cestě nebo v /usr/share/applications) a opsat to z něj.

Aby je systém načetl, asi bude třeba znovu se přihlásit.

Firefox