2020

2020-12-31

Rok a půl zpět jsem si tento web pochvaloval -- a na svou obhajobu teď nemusím sahat do HTML přímo. meta informace pro náhledy na Twitter a Facebook ale vytvářím ručně jako xml soubory a obrázky nahrávám manuálně do složek. Rozdělení na dvě kategorie příspěvků se ukazuje být zbytečnou komplikací.

Na GitLabu se mi válí druhá verze, která používá normální databázi, má administrační panel pro management příspěvků, podporuje dark mode nebo vícejazyčné verze textů. V PHP bych se označil stěží za začátečníka, vše mi trvá dost dlouho a není mi jasné jak rozumně takové stránky stavět. Jak rozdělit soubory, jak správně pracovat se sessions, jak minimalizovat vektory útoku na naprosté minimum, které si zvládnu ohlídat.

Opuštěný projekt

V příštím roce bych si chtěl najít čas něco s tím udělat, ale kdo ví, co se bude dít.

Konečně jsem se naučil pracovat s LaTeXem. Při prokrastinaci jsem si v Pythonu vytvořil malinké nástroje pro management takových projektů a naučil se je publikovat na PyPI.

latex-dirtree-gen je implementace perlovského latex-dirtree-generator: prochází složku po složce a vypisuje soubory v ní obsažené v \dirtree formátu.

latex-dirtree-gen

latex-todo-gen prochází všechny tex soubory v zadané složce, vytahuje z nich komentáře začínající specifikovanými klíčovými slovy (% TODO, % FIXME, ...) a generuje z nich markdown nebo PDF soubory.

latex-todo-gen

LaTeX zakončuje ještě miniprojekt latex-lstlisting-css, což je vlastně jen parser oficiálního CSV souboru. Na internetu jsem nenašel kompletní sadu CSS selektorů, tak jsem ji publikoval. Pygments CSS , ale přináší závislost na Pythonu, který nemusí být všude dostupný.

Ještě mám rozdělány další projekty, ale pod jiným jménem; jejich objevení nechávám jako úkol čtenáři.

V tomto roce většinu návštěvnosti znovu generovaly problémy VisionBooků. Doufám, že to alespoň zlomku z návštěvníků pomohlo, ale protože jsem tam nepopisoval žádný troubleshooting a počítač se mi brzy rozpadl, trochu o tom pochybuji.

Návštěvnost