Prohlášení o sběru dat

poslední aktualizace 2020-11

Tento web sbírá data za účelem sledování uživatelské návštěvnosti a aktivity. Konkrétně to jsou: datum a čas připojení, navštívené stránky a doba na nich strávená. Dále IP adresa, prohlížeč, jeho jazyk a verze, typ a verze operačního systému, typ a velikost displeje.

Data jsou zpracovávána nástrojem Matomo a nemá k nim přístup žádná třetí strana. Nasbíraná data nejsou nikomu prodávána ani poskytována a slouží pouze k soukromým účelům.

V případě dotazů či žádostí mě kontaktujte zde.